Nå bygger operatørene for 375 milliarder kroner

Det pågår per i dag 21 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel; 14 i Nordsjøen, seks i Norskehavet og ett i Barentshavet. Samlede investeringer for disse prosjektene er på rundt 375 milliarder kroner.

Disse representerer et mangfold, med nye innretninger, mindre funn som utnytter eksisterende infrastruktur og store prosjekt for økt utvinning fra modne felt.

Greenfield og nye boreprosjekter har som vanlig fokus på Operatørkonferansen. I tillegg til de pågående feltutviklingene, er det mye spennende på gang i årene som kommer. Også etter 2022. Subsea-utbyggingen av Grand, Wisting-prosjektet i Barentshavet og NOAKA, for å nevne de mest åpenbare.

Forlengelse av levetiden på installasjonene på norsk sokkel er også big business. Equinor planlegger å forlenge levetiden for over 20 av sine installasjoner. Og de er ikke alene.

Operatørkonferansen 2019 i Stavanger den 6. og 7. november vil vie ekstra oppmerksomhet til prosjekter og investeringer knyttet til de gamle feltene.

Equinor har fått myndighetsgodkjennelse til å forlenge levetiden til åtte installasjoner på norsk sokkel de siste tre årene. Disse omfatter Gullfaks A, B og C (2036), Oseberg Øst (2031), Snorre A og B (2040), Norne (2036) og Åsgard A (2030).

Flere av disse skulle etter opprinnelige planer vært nedstengt, eller blitt stengt ned om få år. Trenden er at alle operatørene nå ser stor verdi i investeringer i reutvikling. Repsol er godt i gang med nye Yme og jobber for mulig gjenbruk av Gyda-plattformen. Vår Energi skal pusse opp Jotun-flyteren og reutvikle hele Balder/Ringhorne-området. Aker BP investerer store summer i modifikasjoner, infrastruktur, leting og nye tie-backs rundt Alvheim, Valhall og Skarv.

Equinor, Aker BP, Vår Energi, Lundin Norway, Repsol, Wellesley og Spirit Energy har allerede meldt sin ankomst på Operatørkonferansen.

Dette vil du ikke gå glipp av.

ICE BREAKER

Operatørkonferansen inviterer til Ice-Breaker kvelden før konferansen. Her samles delegater, foredragsholdere og utstillere for et et lite nettverksarrangement.

Sted: Hotell baren, Clarion Hotell Air

Tid: Tirsdag 5. november 2019 kl. 20:00 – 22:00