Den 15. Operatørkonferansen (NOC) – 15.-16. november, Clarion Hotel Energy, Stavanger

15 operatører presenterer sine planer for 2018

I midten av november siden 2003 har ledende operatører på norsk sokkel presentert sine kommende planer på Operatørkonferansen. Over to dager vil topplederne av 15 store, mellomstore og små oljeselskaper presentere sine forretningsplaner. Dette er en unik mulighet til å se de forskjellige oljeselskapenes tilnærminger til fremtiden. I utfordrende tider er konsentrerte presentasjoner av selskapenes strategier verdifull informasjon for leverandørene.

Tradisjonelt har nærmere 300 delegater samlet seg på Operatørkonferansen. Forretningsmuligheter i et utfordrende marked er et av nøkkeltemaene på årets Operatørkonferanse i Stavanger 15-16 november 2017.