PetroLive er et konferanse- og nettverkskonsept fra Norges største oljenettsted, Petro.no. Petro leverer gratis nyheter til bransjen. Målet med PetroLive er å lage effektive dagskonferanser og nettverksarenaer for oljebransjen i Norge.